Câu cá - Cắm câu

Ngày đăng: 25-01-2022 03:57:11

Diệp Lâm Farm có diện tích vườn dừa 12 ha với hệ thống mương dừa xẻ ngang dọc thông ra kênh Đìa Xù rộng lớn được bắt nguồn tận biêb giới Camphuchia nối ra sông vàm cỏ Đông quanh năm thủy triều ra vô mang đầy phù sa và muôn vàn nguồn sống dồi dào cho tôm cá.Với đặc thù địa lý trên đs mang đến cho trang trai Diệp Lâm cơ hội để du khách tha hồ quăng câu bắt cá và đặc biệt hơn nữa khách có thể trải nghiệm bắt cá bằng những dụng cụ bắt cá đăt trưng miền châu thổ sông MêKông như cắm câu đêm, đặt lờ, giâng lưới cá


Bài viết liên quan